การพัฒนาทางด้านร่างกาย

ปลูกฝังการบำรุงและรักษาสุขภาพอนามัย การรักษาความสะอาด รู้จักรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อนและออกกำลังกาย มีสุขนิสัยที่ถูกต้อง เด็กสารินทุกคนต้องมีความเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างเหมาะสม สุขภาพเป็นพื้นฐานของสิ่งทั้งปวง เด็กต้องได้อาหารที่ถูกหลักโภชนาการในจำนวนที่เหมาะสมกับวัย โดยกิจกรรมสร้างสรรค์และสนุกสนานเพลิดเพลินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ครบครันและท่วงท่าที่ถูกต้องเหมาะสม

กิจกรรมส่งเสริม

กายบริหารประกอบเพลงทุกเช้า ชั่วโมงพลศึกษาและสุขศึกษาทุกสัปดาห์เช้าและบ่าย การสอนว่ายน้ำในสระที่สะอาดโดยครูผู้ชำนาญ ก่อนเข้าห้องเรียนและหลังเรียน เด็กจะได้เล่นเครื่องเล่นสนามมากมาย ในห้องเรียนมีการจัดมุมเกมการศึกษาและอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน เช่น มุมศิลปะ มุมบ้าน มุมหมอ มุมสร้างสรรค์ มุมไม้บล็อก มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ เด็กดื่มนมทุกเช้า รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้พักผ่อนนอนหลับตอนบ่าย มีการชั่งน้ำหนักวัดสัดส่วนทุกเดือน มีแพทย์ตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟันทุกภาคการศึกษา ส่งประกวดสุขภาพฟันและสุขภาพร่างกาย และมีครูพยาบาลประจำโรงเรียนทุกวัน

กิจกรรมของผลิตภัณฑ์นมดูเม็กซ์

การเรียนว่ายน้ำ

[ย้อนกลับ]